LOCATIONS: STOCKHOLM | DUBAI | SINGAPORE
Session Outline

XXXXXXXX

Key Takeaways

  • XXXXXX

————————————————————————————————————————————————————

Bio

XXXX

XXXXXXX

June 6 @ 09:05
09:05 — 09:25 (20′)

[P1] Plenum 1 2024